Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Truyện kể rằng: Có một vị vương tử tên là Bồ Đề, ông ta xây cất một tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ, vì thế ông muốn Đức Phật – một người đầy đủ phước báu và đầy tôn kính, chính là người đầu tiên bước chân vào ngôi nhà ông.
Sau khi Bồ Đề vương tử thỉnh Phật đến nhà và được nhận lời, ông đã tất bật chuẩn bị mọi thứ để nghinh đón Đức Thế Tôn. Đáng chú ý là ông trải một tấm vải trắng từ trong nhà mình, xuống tới tam cấp và ra thẳng tới cổng. Khi Đức Phật cùng thánh đệ tử đến, ông thỉnh Phật hãy đặt chân lên tấm vải trắng này và bước vào tòa lâu đài cho chúng con được phước báu. Đức Phật im lặng và đứng tại chỗ. Lần thứ hai, Bồ Đề Vương Tử tiếp tục thỉnh nữa, Đức Phật im lặng và lần thứ ba tiếp tục thỉnh nữa và Đức Phật im lặng.Lúc đó, đức A Nan hiểu được ý của Đức Phật nên nói như thế này “Đức Thế Tôn không thể để chân mình bước lên tấm vải trắng vì Đức Thế Tôn đang nghĩ đến người nghèo” và Bồ Đề Vương Tử nghe lời, cuốn tấm vải trắng đó lên và lúc đó Đức Thế Tôn đi vào tòa lâu đài.”
Chính hành động Đức Phật không bước lên tấm vải trắng tinh mà Bồ Đề vương tử trải là vì Đức Phật chợt nghĩ đến người nghèo của Ấn Độ, còn khó khăn về ăn mặc nên Ngài không nỡ làm điều đó là khi người ta không có mặc mà mình lại dẫm lên. Đây là một trong vô số trường hợp về lòng từ bi sâu sắc mà Đức Phật đã thể hiện trong cuộc đời của mình.