Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Hoa Từ bi là hoa có khả năng chuyển hóa từ khổ đau đến an lạc, từ trói buộc sang tự tại, từ mù quáng đến trí tuệ, từ thù hận đến thương yêu và từ hệ lụy đến giải thoát. Hoa có chất liệu chuyển hóa như thế, nên gọi là hoa Từ bi. Hoa không có Từ bi là những loại hoa được làm nên bởi những chất liệu ganh tỵ, tham lam, giận hờn, mù quáng, khinh mạn, do dự và nhận thức sai lầm, không thấy rõ nhân duyên, nhân quả, cố chấp cho rằng, mọi sự hiện hữu là thường, là đoạn, là không, là có. Hoa có những chất liệu thoái hóa và cố chấp như vậy, nên gọi là bông hoa không Từ bi. Bông hoa không có từ bi hiện hữu giữa cuộc đời không có hương thơm, làm cho những ai có duyên tiếp xúc với nó sẽ trở nên khô héo, úa tàn. Trái lại, bông hoa Từ bi hiện hữu giữa cuộc đời tạo nên những hương thơm, khiến cho những ai có nhân duyên tiếp xúc với nó đều cảm thấy dễ chịu và an lành.
Hoa Từ bi được tạo nên từ những chất liệu như sau:
• Tình yêu: Thương yêu không mang tính ngã.
• Tự kiểm soát lấy chính mình: Biết kiểm soát lấy chính mình, không để tâm khởi lên những vọng tưởng. Biết kiểm soát lời nói của mình, khiến lời nói không gây thiệt hại cho mình và người đời nầy và đời sau. Biết kiểm soát những hành hoạt của thân, khiến mọi hoạt động của thân ngữ không gây thiệt hại cho mình và cho người trong hiện tại và tương lai.
• Kiên trì và chịu đựng: Bông hoa Từ bi biết chấp nhận những trở ngại để rèn luyện chất liệu giải thoát và an vui. Vì vậy, hoa Từ bi có thể nở ra từ lò lửa mà hương sắc vẫn tươi nhuận.
• Nhiệt tình và không biến chất: Hoa Từ bi có khả năng biểu hiện tự tính vô ngã một cách tự nhiên, không bị biến chất bởi thời đại và có khả năng biểu hiện cái đẹp một cách tự nhiên.
• Bình tĩnh và thanh thản: Đối với mọi hoàn cảnh thuận và nghịch, hoa Từ bi không bị thụ động và không bị cuốn hút, trái lại nó có khả năng bình tĩnh ngay trong những biến động và có sự thanh thản ngay trong những bận rộn.
• Sáng suốt và tự soi chiếu: Hoa Từ bi có khả năng tự soi chiếu chính mình để thắp sáng sự hiện hữu và giúp cho mọi sự hiện hữu được thắp sáng để cho chân như tự hiển lộ.
 Biết thích ứng: Hoa Từ bi biết thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi căn cơ, mọi thời đại, để chuyển hóa từ thấp lên cao, từ cạn tới sâu, từ hẹp tới rộng, từ một điểm đến toàn thể.
• Thệ nguyện: Hoa Từ bi từ nơi thệ nguyện mà sinh khởi, nghĩa là nguyện thành Phật và hóa độ chúng sanh, nên bất cứ sự biểu hiện nào của hoa Từ bi đều là những biểu hiện của tự do và hạnh phúc.
• Năng lực tự tại: Hoa Từ bi biểu hiện và ẩn tàng không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện nào.
• Trí tuệ: Hoa Từ bi ẩn tàng và biểu hiện luôn luôn chuyển tải nội dung của trí tuệ.
Mười chất liệu tạo nên hoa Từ bi, trong đó hai chất liệu tình yêu và trí tuệ là cốt lõi.
Nhờ có chất liệu tình yêu và trí tuệ làm cốt lõi, khiến cho hoa Từ bi hiện hữu xinh đẹp và tinh khôi mãi giữa vô cùng.
Con người là bông hoa của trời đất, nên đẹp và tinh anh hơn bất cứ cái đẹp và tinh anh nào ở trong trời đất. Và con người cũng là sâu và rác của trời đất, nên nó có thể gây độc hại và bẩn thỉu cho trời đất hơn bất cứ sự độc hại và bẩn thỉu nào đang có mặt ở trong trời đất nầy.
Con người là bông hoa của trời đất đúng ý nghĩa, khi nào tự bản thân biết chuyển hóa những tâm ý độc hại thành tâm ý từ bi và biết tịnh hóa những dơ bẩn trong tâm hồn trở thành chất liệu của trí tuệ.
Bông hoa từ bi ấy đang có mặt nơi mỗi con người của chúng ta và tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành những bông hoa Từ bi.
 
Thầy Thích Thái Hòa. Trích Tập:Thảnh Thơi Mọi Nẻo Đường Về