Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tình bạn là sự hợp tác và hành vi nhiệt tình giữa hai hoặc nhiều con người. Đặc biệt là mối quan hệ giữa người với người có những nét giống nhau về tâm tư, tình cảm, quan điểm hay hoàn cảnh... Mà họ có thể chia sẻ, đồng cảm, an ủi và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
(A)ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.
(C)alls you just to say "HI" - Điện thoại cho bạn chỉ để nói "Xin chào".
(E)nvisions the whole of you - Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.
(G)ives unconditionally - Tận tụy với bạn.
(I)nvites you over - Luôn lôi cuốn bạn.
(K)eeps you close at heart - Trân trọng bạn.
(M)akes a difference in your life - Tạo ra khác biệt trong đời bạn.
(N)ever judges - Không bao giờ phán xét.
(P)icks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.
(R)aises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn.
(T)ells you the truth when you need to hear it -Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần.
(W)alks beside you - Sánh bước cùng bạn.
(Y)ells when you won’t listen - Hét to vào tai bạn mỗi khi bạn không lắng nghe.
(Z)aps you back to reality - Và thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước.