Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Thuở xưa, có một ông trưởng giả giàu có, cùng nhiều người lái buôn vào biển tìm của báu. Ông trưởng giả này giảng nói rất thông thạo về cách đi thuyền trên biển với mọi người rằng...

-Giả sử thuyền gặp nước xoáy, hoặc chỗ có đá ngầm, vị thuyền trưởng phải cầm lái cho vững, nhắm thẳng hướng tiến tới và tránh chỗ có đá ngầm.

Nghe vậy, mọi người đều tin tưởng ông.

Thuyền ra khơi chưa bao lâu, thuyền trưởng bỗng phát bệnh rồi chết.

Bấy giờ, ông trưởng giả được suy cử làm thuyền trưởng. Trong lúc thuyền lênh đênh trên mặt biển, thình lình gặp chỗ nước xoáy. Ông trưởng giả hô to rằng:

-Phải cầm lái vững như thế, nhắm thẳng hướng như thế…

Nhưng thuyền vẫn xoay tròn, tròng trành rồi lật úp. Các lái buôn trong thuyền đều chết chìm, không ai đến được chỗ có của báu.

Lời bàn:

Mẩu chuyện này dụ cho người ít tu tập pháp thiền như: Quán sổ tức, quán bất tịnh,…tuy đọc làu làu văn tự, nhưng không hiểu nghĩa lý của thiền. Không nắm vững các phương pháp tu tập, lại tự cho là mình thông suốt, vọng trao pháp thiền, làm người điên đảo mê loạn, tu tập nhiều năm, nhưng không được kết quả gì. Như ông trưởng giả kia làm cho đoàn người lái buôn đều bị chết chìm vậy.

Kinh Bách Dụ - Việt dịch: Thích Phước Cẩn