Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
HỎI: Tôi quy y Tam bảo từ nhỏ. Lớn lên, vì lý do riêng, tôi đã đi theo theo ngoại đạo. Nếu bây giờ tôi trở về đạo Phật thì có cần quy y Tam bảo lại không? Xin quý Báo giải đáp tường tận giúp tôi.

(ĐỨC QUÂN, nguyenducquan…@gmail.com)

anhminhhoa.jpg
Niềm tin - Ảnh minh họa

ĐÁP:

Bạn Đức Quân thân mến!

Bạn đã quy y Tam bảo từ nhỏ nhưng vì hoàn cảnh riêng, nhất là thiếu duyên để thâm hiểu giáo pháp nhằm giữ vững tín tâm nên đã đi theo ngoại đạo. Nhờ hạt giống Phật được gieo trồng từ nhỏ vẫn còn nên nay bạn biết hồi đầu, quay về với đạo Phật, điều này thật là quý hóa.

Đạo Phật có câu cửa Phật từ bi và quay đầu là bờ. Quan trọng nhất là biết thức tỉnh và quay đầu, Đức Phật luôn từ bi gia hộ bạn trở về với đạo. Dẫu rằng hạt giống Phật của bạn không mất nhưng bạn vẫn cần đến chùa thỉnh chư Tăng (Ni) làm lễ quy y Tam bảo để gia cố thêm tâm nguyện trung kiên với đạo. Sau khi quy y, bạn hãy phát tâm thọ trì năm giới quý báu để trau dồi đạo đức.

Quan trọng nhất là học đạo, vun bồi những kiến thức căn bản về Phật pháp để tin hiểu Phật pháp sâu sắc và ứng dụng hành trì trong đời sống hàng ngày để được an vui.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN

Theo giacngo.vn