Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói sẽ giảng tổng thuyết và biệt thuyết về nhứt dạ hiền giả.
Chánh kinh: 
I. Thế Tôn giảng tổng thuyết nhứt dạ hiền giả.
II. Biệt thuyết về nhứt dạ hiền giả:
1. Thế nào là truy tìm quá khứ và không truy tìm quá khứ.
2. Thế nào là ước vọng tương lai và không ước vọng tương lai.
3. Thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại và không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.
Kết luận:
Thế tôn xác nhận do duyên ở đây nói lên bài kệ này.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Giác Đẳng giảng ngày 30/3/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống_121:
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 292: Trung Bộ Kinh 131-132-133-134
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video HT Pháp Tông vấn đáp năm 2019:
Nguồn: youtube Chua Huyen Khong Official
Video HT. Thích Bửu Chánh giảng phần 1 ngày 17/4/2023:
Video HT. Thích Bửu Chánh giảng phần 2 ngày 18/4/2023: 
Nguồn: youtube Tin Luc Saddha Bala
Video TK Chơn Hữu giảng năm 2018:
Nguồn: youtube Zen Of Life
Video TK Giác Nguyên giảng năm 2022:
Nguồn: youtube GIỌT MƯA CUỐI MÙA
Video HT. Thích Chơn Thiện giảng năm 2021:
Nguồn: youtube Sakya Nhật Hoá
Video HT. Thích Viên Giác giảng ngày 10/9/2018:
Nguồn: youtube Chùa Từ Tân
Video HT. Thích Chơn Thiện giảng năm 2016:
Nguồn: youtube Tinh Duc
Video TT. Thích Tâm Đức giảng phần 1, ngày 24/12/2011:
Video TT. Thích Tâm Đức giảng phần 2, ngày 24/12/2011:
Nguồn: youtube Long Vien
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 3/12/2017:
Video giảng TT. Thích Nhật Từ giảng Kinh Trung Bộ 131, 132, 133, 134 (Các Kinh Nhất Dạ Hiền Giả):
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Hạnh Tuệ giảng ngày 23/9/2017:
Nguồn: youtube HoaVoUu Foundation
Video TK Thích Tuệ Hải giảng, phần 1, năm 2021:
Video TK Thích Tuệ Hải giảng, phần 2, năm 2021:
Nguồn: youtube 安達絵梨
 Video TK Thích Thiện Xuân giảng ngày 26/7/2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video ĐĐ. Minh Sơn giảng phần 1, ngày 3/4/2023:
Video ĐĐ. Minh Sơn giảng phần 2, ngày 4/4/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm