Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi: Kinh Gò Mối (Vammika Sutta): Một vị thiên đi đến Tôn giả KumāraKassapa, khi Tôn giả này ở tại Andhavana
Chánh kinh:
I. Vị Thiên nói lên vid dụ một gò mối ban đêm phun khói, ban ngày chói sáng, và một vị Bà-la-môn nói người có trí, lấy cây gươm lần lượt đào lên 8 đồ vật và dừng lại khi thấy con rắn hổ. Vị Thiên nói với Tôn giả KumāraKassapa nên đến Thế Tôn để hỏi ý nghĩa của ví dụ này.
II. Tôn giả KumāraKassapa đi đến Thế Tôn thuật lại ví dụ ấy và yêu cầu Thế Tôn giải thích.
III. Thế Tôn giải thích vấn đề ấy với các chi tiết, nói lên tiến trình tu hành của một vị hữu học từ khi hành trì cho đến khi chứng quả.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng:
Nguồn: youtube Giảng Pháp - Thiền Viện Vạn Hạnh
Video TT. Giác Nguyên giảng:
Nguồn: youtube PHẬT GIÁO THERAVĀDA VN
Video ĐĐ. Giác Ảnh giảng phần 1:
Video ĐĐ. Giác Ảnh giảng phần 2:
Nguồn: youtube Vườn Tâm Pháp Âm
TT. Vườn Tâm