Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Với tên gọi là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, hệ thống Phật giáo này được khai sinh bởi một vị Tôn sư trẻ tuổi, có pháp hiệu là Minh Đăng Quang.
TT. Vườn Tâm (theo Học viện Phật giáo TPHCM)