Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm Đinh Dậu, nhằm ngày 20 tháng 08 năm 2017. Hòa trong không khí hân hoan của ngày tụng giới Bồ tát lần cuối của Chư tôn đức Tăng Ni Hệ Phái Khất sĩ trong mùa An cư Kiết hạ PL 2561 tại Tịnh xá Ngọc Quang, hàng nam nữ Phật tử chúng con long trọng tổ chức lễ cúng dân pháp y Casa lên Chư tôn Thiền đức Tăng Ni, thể hiện tấm lòng hiếu kính và phụng trì Tam Bảo của người con Phật.
ĐĐ Thích Giác Phổ, Phó Ban Hoằng Pháp tỉnh tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự:

Kính bạch chư tôn thiền đức
Kính thưa toàn thể quý Phật tử
“ Hạ tàn hoa lá đổi thay
 Thu về lộng gió hương bay ngát rừng
 Casa lễ phẩm đón mừng
Mùa xuân Phật giáo tưng bừng khắp nơi”
Mỗi năm, cứ đến ngày Bồ tát cuối mùa An cư Kiết hạ của chư Tăng Ni Khất sĩ tỉnh Đăk Lăk, Hòa trong không khí hân hoan của người con Phật, nhân mùa vu lan báo hiếu PL 2561. Đạo tràng Tịnh xá Ngọc Quang long trọng tổ chức Lễ dâng pháp y An cư Kiết hạ. Dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Thần Hộ Pháp, Bát bô Kim cang hộ trì Tam bảo. 
Đến chứng minh trong  buổi lễ dâng pháp y Casa  hôm nay, chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu: HT Thích Giác Thanh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Tri sự trưởng Giáo đoàn II, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên; HT Thích Giác Chí – Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đak Lak, Trụ trì tịnh xá Ngọc Thạnh; HT Thích Giác Phương – Chứng minh BTS Giáo đoàn III, Trụ trì tịnh xá Ngọc Quang; Cùng chư tôn đức Tăng, chư Ni sư và chư tôn đức Ni các miền tịnh xá trong tỉnh Dak Lak đã hoan hỷ quang lâm chứng minh công đức Lễ Dâng Y Casa của Thiện nam Tín nữ Phật tử Tịnh xá Ngọc Quang.Cư sĩ Thiện Ngộ - Ban Hộ trì Tam bảo TX Ngọc Quang dâng lời tác bạch: ..."Theo lời Phật dạy, hàng cư sĩ tại gia chúng con có 4 miếng ruộng phước, đó là : Kỉnh điền, Ân điền, Nghĩa điền và Bi điền.
            -Kỉnh điền là sự cúng dường Tam bảo
            -Ân điền là sự phụng dưỡng cha mẹ
            -Nghĩa điền là sự tương giao tốt đẹp với lục thân quyến thuộc, với xóm giềng lân cận.
            -Bi điền là sự nhường cơm xẻ áo cho những người bần cùng khốn khổ, nghèo đói.
Và Đức Phật cũng dạy: Người mong cầu Phật đạo, mong cầu thành quả tối thượng, người ấy phải tuyệt đối hiếu kính với mẹ cha, người chí hiếu sẽ thành tựu cứu cánh vô thượng Bồ đề. Buổi lễ dâng y hôm nay của hàng cư sĩ tại gia chúng con, không ngoài mục đích là bảo tồn chánh pháp (Kính điền), đền đáp hiếu thân (Ân điền). Giờ này chúng con xin thành kính dâng lên Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni những tấm y ca sa cùng vật phẩm tứ sự mà chúng con đã chuẩn bị trong nhiều tháng, ngày qua do sức lao động chân chính của chúng con tạo sắm. Ngưỡng mong Chư tôn đức rũ lòng từ bi lân mẫn chứng minh nạp thọ. Trước là quý Ngài ban rải phước lành chú nguyện cho cha mẹ hiện tiền của chúng con được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước huệ tăng long, bồ đề tâm kiên cố; cha mẹ nhiều đời và cửu huyền thất tổ của chúng con thấy rõ đường lành, thoát vòng mê muội ra khỏi chốn u đồ, siêu sanh tịnh độ...."

Ban đạo từ chứng minh, HT Thích Giác Chí  thay mặt chư tôn Giáo phẩm và đại chúng Tăng Ni chứng minh công đức, phước báu của toàn thể nam nữ Phật tử trong việc hộ trì Tam bảo đúng chánh pháp,…Nguyện cầu mười phương chư Phật, gia hộ cho quý Phật tử đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn dũng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ, xứng đáng là người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai.

 Kết thúc buổi lễ,  ĐĐ Thích Giác Phổ thay mặt cho toàn thể Thiện Nam Tín nữ dâng lời cảm tạ. Trãi qua hơn một tiếng đồng hồ, dưới bóng mát của ngôi tịnh xá Ngọc Quang yêu dấu. Được sự hộ niệm của mười phương chư Phật, sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, trên 300 Phật tử đã được tắm mình trong dòng suối từ bi và thực hành pháp dâng y Casa cùng vật phẩm tứ sự. Chúng con thành kính cảm niệm tri ân Chư tôn thiền đức đã quang lâm chứng minh buổi lễ, sự hiện thân của quý ngài là một niềm vinh dự và phước báo lớn lao cho hàng Phật tử chúng con được làm tròn câu hiếu đạo trong mùa lễ hội Vu Lan. Trong quá trình tổ chức, không sao tránh khỏi sự thiếu sót, Kính mong chư tôn thiền đức hoan hỉ cho chúng con.
 Sau Phần lễ dâng Y Casa, Phật tử đạo tràng Ngọc Quang thành kính dâng lễ cúng dường trai tăng.

Tin Đặng Thương, ảnh Đông Triều
Ban TTTT GHPG tỉnh Đăk Lăk