Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Sáng 18/4 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 22/5/2019), chư hành giả Tăng Ni thuộc các tự viện trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã cùng vân tập tại Chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil tác pháp An Cư Kiết Hạ PL.2563 – DL.2019
Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Châu Quang, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lắk; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông; TT. Thích Quảng Tuấn, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông; ĐĐ. Thích Quảng Hiền, UV. HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS Phật giáo tỉnh và các hành giả tham dự.

Năm nay trên địa bàn tỉnh có hai đạo tràng an cư cấm túc dành cho tăng tại chùa Hoa Nghiêm (thị trấn Đăk Mil) ; chùa Pháp Hoa (thị xã Gia Nghĩa). Ngoài ra phân ban ni giới tỉnh Đăk Nông có điểm bố tát tập trung dành cho chư Ni trong khóa hạ an cư tại chùa Phước Quang (huyện Đắk Song).
Tại buổi lễ Ban tổ chức trường hạ đã cung thỉnh HT. Thích Châu Quang, đương vi Thiền chủ Hạ trường, TT. Thích Quảng Tuấn, đương vi Hóa chủ Hạ trường chùa Hoa Nghiêm; ĐĐ. Thích Quảng Hiền, đương vi Hóa chủ Hạ trường chùa Pháp Hoa.
Tại buổi lễ khai mạc, ĐĐ. Thích Quảng Hiền, Phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã nêu vấn đề về công tác quản lý Tăng Ni và ý nghĩa của việc an cư kiết hạ. Vì thế mùa an cư kiết hạ năm nay được sự thống nhất của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đề nghị tất cả tăng ni không phải là trụ trì thì nên về an cư tập trung, trừ những vị trụ trì có nhiều Phật sự. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống tu tập của mỗi Tăng Ni để thúc liễm thân tâm mỗi vị sau một thời gian hoạt động Phật sự bên ngoài.
Ngay sau lời của ĐĐ. Thích Quảng Hiền, HT.Thích Châu Quang đã có lời đạo từ đến đại chúng. Hòa thượng đã sách tấn các hành giả thực hiện theo luật Phật chế, trong 3 tháng nên tập sống chung tu học, trau dồi Giới - Định - Tuệ. Mỗi hành giả phải làm sao trở thành người hữu ích cho nhân loại, cho chúng sanh.
Bên cạnh đó, Hòa thượng Thiền chủ đã từ bi giáo giới cho toàn thể hội chúng an cư, nhấn mạnh đến sự quan trọng của ba tháng kiết hạ trong đời sống thiền môn nhằm thúc liễm thân tâm, vun bồi giới đức, đặt nền tảng vững chắc cho một sứ giả Như Lai trên con đường giáo hóa chúng sanh theo Phật.Chư Tôn đức hành giả Khóa tu sau lễ Cung An Chức sự đã lên khu Hậu tổ của chùa Hoa Nghiêm, dâng hương lên chư Tổ sư chứng minh cho khoảng thời gian an cư trong 3 tháng tới.


Sau Lễ Cung An Chức sự hạ trường, Ban tổ chức Trường hạ đã thỉnh Hòa thượng Thiền chủ Khai thị, Niêm hương Lễ Tổ, Bạch Phật Tác Pháp An cư, Kiết giới Trường, Khai Chung Bản và Khai Quá Đường, Ngày Đầu Chư Tăng Ni nhập Hạ Kiết giới đã được một số Gia đình Phật tử trong tỉnh phát tâm cúng dường thực phẩm trong buổi cúng quá đường của ngày đầu tiên của Khóa hạ.
Được biết với tinh thần của người xuất gia con Phật, vào ba tháng mùa hè, tất cả Tăng Ni đồng quy tụ về điểm an cư tập trung, sống chung với đại chúng... để thúc liễm thân tâm, cùng nhau tu tập.


TT. Vườn Tâm