Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng nay, ngày 18/05/2022 (ngày 18/4 năm Nhâm Dần, Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông, tác pháp An Cư Kiết Hạ PL: 2566 (DL.2022), tại Chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
Ban trị sự tỉnh đã nhất tâm cung Thỉnh HT. Thích Châu Quang, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lắk, Chứng minh BTS PG tỉnh Đăk Nông, đương vi Thiền chủ 4 Hạ trường trong tỉnh, TT. Thích Quảng Tuấn, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông, đương Vi Hóa Chủ Hạ trường chùa Hoa Nghiêm; TT. Thích Quảng Hiền, UV. HĐTS GHPGVN, phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông, đương Vi Hóa Chủ Hạ trường chùa Pháp Hoa; HT. Thích Giác Hạnh - Ủy viên Thường trực BTS PG tỉnh Đăk Nông, Đương Vi Hóa Chủ Hạ trường Ngọc Đạt dành cho chư Tăng Hệ phái Khất sĩ; Ni sư Thích Nữ Quảng Tâm, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh, đương vi Hóa chủ Hạ trường Chùa Phước Quang dành cho Chư Ni

Lễ Cung An Chức sự hạ trường và thỉnh Hòa thượng Thiền chủ Khai thị, Niêm hương lễ Tổ, bạch Phật tác pháp An cư, kiết giới Trường, khai chung Bản và khai Quá Đường.Hòa thượng Thiền chủ đã từ bi giáo giới cho toàn thể hội chúng an cư, nhấn mạnh đến sự quan trọng của ba tháng kiết hạ trong đời sống thiền môn nhằm thúc liễm thân tâm, vun bồi giới đức, đặt nền tảng vững chắc cho một sứ giả Như Lai trên con đường giáo hóa chúng sanh theo Phật.

TT. Thích Quảng Hiền, thay mặt Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhắc nhở Chư Tăng Ni trở về tham dự các kỳ bố tát tụng giới của các Hạ trường, phải tham dự đông đủ để thể hiện tinh thần trách nhiệm với Tăng đoàn và để thiện nam tín nữ có cơ hội kết duyên với toàn thể Tăng Ni.

Phật giáo Đăk Nông năm nay tổ chức an cư 4 địa điểm: chư Tăng Bắc tông có 2 điểm an cư là: chùa Hoa Nghiêm (thị trấn Đăk Mil); chùa Pháp Hoa (thị xã Gia Nghĩa); Trường hạ Tịnh xá Ngọc Đạt (tp. Gia Nghĩa) dành cho chư Tăng Hệ Phái khất Sĩ; riêng chùa Phước Quang (huyện Đắk Song) là Trường hạ cho phân ban Ni giới tỉnh Đăk Nông, nhằm tạo sự thuận tiện đi lại cho chư Tăng Ni trong những ngày bố-tát.

Theo truyền thống Phật giáo, mỗi năm Tăng đoàn đều cấm túc an cư trong ba tháng để trau dồi tam vô lậu học, hoàn thiện giới thân thành tựu giới tướng, viên mãn giới thể, vun bồi tư lương trên hành trình giác ngộ giải thoát, đem lại an lạc cho bản thân và muôn loài ngay hiện tại và tương lai.
Sau khi tác pháp An cư, tổng khai giảng hạ, chư Tôn đức và hành giả an cư trở về 4 trường hạ thúc liễm tu trì ba tháng an cư như luật chế định.
TT. Vườn Tâm