Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Chiều ngày 26/09/2019, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Ngành viện TƯ GHPGVN, đã quang lâm Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên – Nguyên Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Chứng minh PBNGTƯ, Nguyên Ủy viên BTS Thành hội PG TP.HCM, Phó Ban Thường trực Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, tân viên tịch.

Đoàn viếng của Trung ương GHPGVN do HT.Thích Trí Quảng – phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, làm trưởng đoàn, cùng Chư tôn Hòa thượng HĐCM, Chư Tôn đức giáo phẩm HĐTS và các Ban Viện Trung ương Giáo hội: HT. Thích Như Niệm – UV Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Tịnh Hạnh – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT. Thích Thiện Tánh –  Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Phật giáo Quốc tế TƯ; HT. Thích Huệ Trí – Trưởng Ban Pháp chế TƯ; HT. Thích Huệ Minh – Trưởng Ban Nghi lễ TƯ; HT. Thích Thanh Hùng – Trưởng Ban HDPT TƯ; HT. Thích Huệ Thông – Phó tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯ; HT. Thích Tấn Đạt – UV Thư ký, Phó Văn phòng 2 TƯ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Phó trưởng ban Thường trực Ban TTXH TƯ; HT. Danh Lung – UV Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; HT. Thích Thiện Đức – UV Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Giác Liêm – UV Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nghi Lễ TƯ GHPGVN; HT. Thích Nhật Lang – Trưởng BTS GHPGVN quận Gò Vấp; TT. Thích Thanh Phong – Trưởng Ban Kinh tế Tài chính TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Đạt – UV HĐTS, Phó ban Tài chính kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo TƯ; TT. Thích Phước Nguyên – UV Thường trực HĐTS, Tổ trưởng Tổ Lễ tân VP2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Đạo Phước – UV HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban TT-TT TƯ GHPGVN; TT.  Thích Quang Thạnh – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế TƯ; TT. Thích Thiện Quý – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Giác Trí – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN quận Gò Vấp; TT. Thích Hạnh Trí – UV DK HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ TƯ; HT. Thích Hộ Chánh – UV HĐTS, Phó trưởng ban HDPT TƯ; HT. Thích Tịnh Thành – Chánh Văn phòng Ban Pháp chế TƯ; HT. Thích Chơn Không – Phó trưởng Ban HDPT TƯ, Trưởng ban HDPT TP.HCM; NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện – UV Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới TƯ; NT. Thích Nữ Huệ Từ – UV Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TƯ...
Chư Tôn đức  HĐCM, HĐTS cử hành nghi lễ viếng và niêm hương tưởng niệm giác linh Ni trưởng Ngoạt Liên.
Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban Ngành Viện TƯ ký sổ tang lưu niệm


Kính tiếp đón phái đoàn có quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái: Ni trưởng Tân Liên, Ni trưởng Chiêu Liên, quý Ni trưởng, Ni sư và môn đồ pháp quyến.


Ban TT-TT Ni giới Hệ phái