Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tịnh xá Trung Tâm là một trong những đạo tràng lớn của Hệ phái Khất sĩ, nên ngoài các lễ lớn quan trọng của Hệ phái được tổ chức nơi đây, thì các khóa tu cũng được tổ chức hằng tuần tại đạo tràng tịnh xá Trung Tâm này.


TT. Tịnh xá Trung tâm