Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Với phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, Tổ sư Minh Đăng Quang - Tổ khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, luôn ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người kế thừa mạng mạch Chánh Pháp Như Lai nên đã hướng dẫn chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ cùng toàn thể chư Phật tử tập sống chung tu học. Năm 2023 Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức lại các khóa tu Truyền thống khoá 36 (tại Tịnh xá Ngọc Long), khoá 37 (tại chùa Thuận Phước), khoá 38 (tại Tịnh xá Ngọc Lâm)

Từ ngày Tổ sư vắng bóng đến nay, không ngày nào Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ xao lãng việc thực hành lời dạy của Người. Các khóa tu Truyền thống “Tập sống chung tu học” của Hệ phái luôn được duy trì như một lời tri ân nhớ ân Người đã khai mở con đường hạnh phúc cho nhân loại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trận Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của toàn xã hội và làm gián đoạn các hoạt động của các tổ chức Tôn giáo và Hệ phái.

Năm 2023 sẽ tổ chức lại các khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ, như sau:

1. KHÓA 36: TỊNH XÁ NGỌC LONG 
Địa chỉ: XàXUÂN HÒA, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI
Thời gian tu: Từ ngày 11/3 – 17/3 (âl) Quý Mão  (30/4/2023 – 06/5/2023)
Viện chủ:   NI TRƯỞNG HIẾU LIÊN
Trụ trì:       NI SƯ TUỆ LIÊN

Đăng ký:

- TX. Ngọc Phương :       02839852759
- Ni sư Tuệ Liên:              0909420689
- Ni sư Hòa Liên (CC4): 0969750450
- Điều phối:     Ni trưởng Tín Liên (0906722787), Ni sư Phụng Liên (0973755797)

Bài học Chơn Lý:

1. CL54 – Sám Hối
2. CL55 – Chơn Như
3. CL56 – Hòa Bình (Đoàn Du Tăng)
4. CL57 – Lễ Giáo

Thời khóa tu tập: (Có chương trình riêng)

- Địa điểm tập trung lên xe: 12 giờ trưa ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão tại Tịnh xá Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM) hoặc đi thẳng đến Tịnh xá đăng cai khóa tu.

- Thời gian đăng ký tham gia Khoá Tu: Từ hôm nay đến ngày 29/4/2023 (nhằm ngày 10/3/Quý Mão). Xin đăng ký sớm để tiện lên danh sách và sắp xếp xe đi. 

Khi đăng ký, xin báo rõ: 1. Pháp danh; 2. Địa chỉ Tịnh xá/Tịnh thất nơi đang ở; 3. Giáo phẩm (Ni trưởng/ Ni sư), Giới phẩm và năm thọ giới (Tỳ kheo Ni/ Thức xoa/ Sa di Ni).

Hành lý: Y, bát, muỗng, tọa cụ, chứng minh nhân dân.

- Phật tử các nơi được tham dự Khóa tu

2. KHÓA 37:   CHÙA THUẬN PHƯỚC
SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN
Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão  (24.9.2023 - 30.9.2023)
Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN

 Đăng ký:

- TX. Ngọc Phương:                      02839852759
- Sư cô Nghiêm Liên :                 0769552727
- Điều phối: Ni trưởng Tín Liên (0906722787), Ni sư Phụng Liên (0973755797)

Bài học Chơn Lý:

1. CL 58 – Đạo Phật Khất Sĩ  
2. CL.59 – Khổ và Vui     
3. CL 60 – Pháp học Khất sĩ
4. CL 61 – Kinh Tam Bảo (nội dung)

- Phật tử các nơi được tham dự khóa tu

- Địa điểm tập trung lên xe: 12 giờ trưa ngày mùng 9 tháng 8 năm Quý Mão tại Tịnh xá Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM) hoặc đi thẳng đến Tịnh xá đăng cai khóa tu.

- Xin đăng ký sớm để tiện lên danh sách và sắp xếp xe đi.

3. KHÓA 38: TỊNH XÁ NGỌC LÂM
Địa chỉ: SỐ 839, TRẦN PHÚ, PHƯỜNG B’LAO, TP. BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG.
Từ ngày mùng 09.11 – 15.11 (âl) năm Quý Mão  (21.12.2023 – 27.12.2023)
 Trụ trì: NI TRƯỞNG THẨM LIÊN

Đăng ký:

- TX. Ngọc Phương :                          02839852759
- Ni trưởng Thẩm Liên :                     0965214117 
- Điều phối: Ni trưởng Tín Liên (0906722787), Ni sư Phụng Liên (0973755797)

Bài học Chơn Lý:

1. Vũ trụ quan
2. Ngũ uẩn
3. Lục căn
4. Thập nhị nhân duyên

- Phật tử các nơi được tham dự khóa tu

- Địa điểm tập trung lên xe: 12 giờ trưa ngày Mùng mùng 8 tháng 11 năm Quý Mão tại Tịnh xá Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, F.1, Quận Gò Vấp, Tp. HCM) hoặc đi thẳng đến Tịnh xá đăng cai khóa tu.

- Xin đăng ký sớm để tiện lên danh sách và sắp xếp xe đi.

Vì tình đoàn kết và phát triển Ni giới Hệ phái Khất sĩ, rất mong được sự nhiệt tình tham gia Khoá Tu của Chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô Trụ trì và toàn thể Ni chúng, để cho ngọn đèn Chơn Lý của Tổ Thầy luôn tỏ rạng, soi đường cho đàn hậu tấn vững bước tiến tu làm lợi đạo ích đời.
Nay thông báo đến các Phật tử gần xa bớt chút thời gian tham dự ngày khai mạc và bế mạc, tùy hỷ công quả, hộ trì cúng dường để góp phần làm cho giáo pháp được xương minh. Quý Phật tử cũng được phép tham dự  trọn khóa tu.
Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, ân đức Tổ Thầy từ bi gia hộ cho Khoá Tu truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ được thành công tốt đẹp

 BAN TỔ CHỨC KHÓA TU