Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Trong bối cảnh tại miền Nam Việt Nam (cụ thể là miền Tây Nam Bộ) xuất hiện một dạng Phật giáo mới, các tu sĩ này có hình tướng tam y nhứt bát, không an trụ một nơi cố định mà du phương khất thực và truyền bá Phật pháp đến người dân. Tuy khất thực hóa duyên tương tự Phật giáo Nam tông nhưng các vị Khất sĩ chủ trương ăn chay ngọ. Với tên gọi là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.

TT. Vườn Tâm