Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Điều mới phát hiện khi đọc lại Chơn lý Võ Trụ Quan - HT Minh Thành - Giáo phẩm Hệ phái giảng tại Khoá tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 31, ngày 29/3/2023
TT. Vườn Tâm