Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Trong suốt những ngày diễn ra Khóa tu, chư hành giả Khóa tu truyền thống của Hệ phái Khất sĩ tổ chức đều theo sự hướng dẫn của chư Tôn đức giáo phẩm chứng minh Khóa tu, chánh niệm tỉnh giác - trì bình nhận thực phẩm do các Phật tử dâng cúng vào mỗi buổi trưa.
TT Vườn Tâm