Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ngoài những thời khoá thiền hành, học pháp, trì bình khất thực… chư hành giả Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31, còn có những thời khắ tĩnh lặng để quán chiếu thực hành về bản thân, cũng như những lời dạy của chư Phật, Tổ, Thầy… thông qua thời khắc thiền tập định tĩnh tự thân.
TT Vườn Tâm