Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Đức Phật thị hiện, Giáo Pháp ra đời, dù dưới hình thức gì đi nữa vẫn mang giá trị tối thượng,đưa con người đến giác ngộ,con đường giải thoát mọi khổ đau.
TT. Vườn Tâm