Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Thê danh Lương Văn Trung, sinh ngày 8/10/1951 tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lương Hoàng (Bắc Giang), thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Quyền (Bình Định)
TT. Vườn Tâm (Theo Khatsibinhdinh)