Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
HT. Giác Giới - Thiền chủ khoá tu, giảng đề tài "Kinh nghiệm tu tập" tại Khoá tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 31, giảng vào buổi chiều
TT. Vườn Tâm