Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Toàn bộ lời kinh là giáo pháp thực hành, do chính Đức Phật giảng dạy vào những năm đầu hoằng pháp. Những lời dạy của Ngài chỉ được truyền miệng và ghi nhớ bằng cách học thuộc lòng qua đọc tụng nhiều lần. Đa số kinh của đức Phật được thuyết bằng tiếng Pali, vì thế việc đọc tụng được bằng tiếng Pali rất đang quý. Vì thế Ni sư Liễu Pháp (Viên Không Ni) đã hướng dẫn tụng kinh bằng Pali trong video này.
Theo Bhikkhunī Viditadhammā (Nguồn youtube Ni viện Viên Không)