Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu năm 2023 - Global Buddhisst Summit 2023 (thủ đô New Delhi, Ấn Độ), Ni sư Liễu Pháp đã trình bày bài tham luận với đề tài "Activities of Vietnamese Bhikkuni sagha towards the Harmony and Well-being of the Vietnam society" - "Những hoạt động của Ni đoàn Việt Nam hướng đến một xã hội Việt Nam hoà hợp và hạnh phúc".
TT. Vườn Tâm (theo facebook Bhikkhunī Viditadhammā - sư cô Liễu Pháp)