Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tịnh xá Ngọc Quý là cơ sở đạo tràng trực thuộc giáo đoàn 3 tại tp. Tuy Hòa (Phú Yên). Đây là Ngôi Tịnh xá nằm gần bên Quốc lộ 1A, được đại đức giác diệu phát tâm xây dựng, tuy diện tích không lớn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, chư tang tại trụ xứ vẫn cố gắng nỗ lực tu học và thực hiện các công tác hoằng pháp lợi sanh.