Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Upatissa càng lớn càng mến Tôn giả Sariputta, đến năm 7 tuổi thì đòi theo thầy gia nhập tăng đoàn. Tuy nhỏ tuổi nhưng phong thái Sa di Tissa đĩnh đạc khác người.Tiểu tăng theo sư phụ vào thành khất thực, mọi người thi nhau để bát và cúng dường. Tiểu Tissa xin phép đức Thế Tôn và sư phụ Sariputta được vào Khổ hạnh lâm chuyên tâm thiền định. Trải qua ba tháng chuyên tâm nhất ý quán ngũ thủ uẩn, tiểu Tissa đã chứng Thánh quả A la hán.
Nguồn: youtube Khất Sĩ Bình Định
TT. Vườn Tâm