Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Trong số những đại đệ tử của Phật chỉ có tôn giả Tu Bồ Đề (Subhuti) được tôn xưng là đệ nhất giải “Không”, có nghĩa là trong hàng Thanh văn tôn giả là người duy nhất thấu hiểu lý Không của Bát Nhã.
TT. Vườn Tâm (Nguồn youtube Khất Sĩ Bình Định)