Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Ngoại hộ, họ chính là chư Tôn đức và các Phật tử phát tâm về Khóa tu để công quả. Họ phải thức dậy từ lúc 2-3h sáng, chỉ để chuẩn bị những tọa cụ, mùng thiền, những phần ăn sáng, quét dọn, làm vệ sinh các khu vực hành giả tu tập... Mọi công tác phục vụ cho khóa tu luôn được những vị ngoại hộ chăm lo chu đáo.
TT. Vườn Tâm