Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Họ không có tham gia thiền hành, thiền tọa, nghe pháp hay là đi trì bình… như các hành giả trong khóa tu. Họ phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị từng chỗ ngồi, dọn cho sạch khu đất trống trước Phật đài, chuyển những ly nước đến chư hành giả, hay chuẩn bị các phần thực phẩm để dâng cúng lên các hành giả…
 
TT. Vườn Tâm