Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vượt qua gian nan, Sư cô Thích Nữ Thúy Liên cùng chư Ni tại trú xứ đã có một nơi để yên tâm tu tập

Truyền hình Vườn Tâm