Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vua A Dục (Kinh Asoka)là vị vua thứ ba của vương triều Ma-gát-đa thời Ấn Độ xưa, trị vì Ấn Độ từ năm 273 đến 232 trước CN. Là một vị vua ủng hộ Phật giáo, nhưng khi mới lên ngôi, ông được mệnh danh là A Dục vương bạo ác, ông lập ra những khung hình phạt tàn ác. Về sau ông hối hận, Quy y Tam Bảo và đã lập nhiều bia đá ghi lại những thánh tích trong cuộc đời Phật Thích-ca Mâu-ni.
Nguồn: youtube Khất Sĩ Bình Định
TT. Vườn Tâm