Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Nếu cho rằng người chết cần phải ăn thì 1 năm chúng ta chỉ cho người thân quá cố ăn 3 ngày Tết và ngày giỗ...