Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Bài kinh dâng đèn, hương cúng dường Tam Bảo, nguyện cầu cho Cha Mẹ và các bậc hữu ân, và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích và sự bình an lâu dài.
Nguồn: youtube Dhammapali Bhikkhuni 
TT. Vườn Tâm