Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ākāsa-ṭṭhā ca bhumma-ṭṭhā Devā Nāgā mah’iddhikā. Puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu sāsanaṃ Ākāsa-ṭṭhā ca bhumma-ṭṭhā Devā Nāgā mah’iddhikā. Puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu no garū Ākāsa-ṭṭhā ca bhumma-ṭṭhā Devā Nāgā mah’iddhikā. Puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu ñatayo Ākāsa-ṭṭhā ca bhumma-ṭṭhā Devā Nāgā mah’iddhikā. Puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu Pānino Ākāsa-ṭṭhā ca bhumma-ṭṭhā Devā Nāgā mah’iddhikā. Puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu no sadā
Nguồn: youtube Dhammapali Bhikkhuni
TT. Vườn Tâm