Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Chú tâm vào bụng. Khi bụng phình lên niệm thầm PHỒNG, khi bụng xẹp xuống niệm thầm XẸP. PHỒNG…XẸP… Cứ lập đi lập lại theo hơi thở như vậy
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm