Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng ngày 12/6/2022 (nhằm ngày 14/5 Nhâm Dần), chư Tăng Khất sĩ tại tỉnh Đăk Nông đã quy tụ trở về Hạ trường Tịnh xá Ngọc Đạt (Tổ 5, phường Nghĩa Phú, Tp.Gia Nghĩa) để tham dự lễ Bố tát theo đúng quy định của luật Phật chế.
Buổi lễ Bố tát diễn ra dưới sự chứng minh của HT. Giác Hạnh - Ủy viên Thường trực BTS PG tỉnh Đăk Nông, Chứng minh đạo tràng an cư, trụ trì Tịnh xá Ngọc Thiền (Tp.Gia Nghĩa).

Dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng chứng minh, chư Tôn đức Hệ phái Khất sĩ tại tỉnh Đăk Nông đã lễ Phật, lễ Tổ sư Minh Đăng Quang, lễ chư đức Thầy, tụng kinh cầu nguyện cho buổi lễ bố tát trong 3 tháng an cư kiết hạ.
Theo đó, thời khóa sinh hoạt tại Hạ trường Ngọc Đạt diễn ra với các nội dung như tụng kinh, tọa thiền, tụng giới, và buổi chiều hành giả tại trú xứ như thường lệ tụng kinh và học Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.
Tại buổi lễ bố tát, Hòa thượng chứng minh cùng chư Tôn đức Khất sĩ tại tỉnh Đăk Nông đã chứng minh cho sự cầu pháp của hàng Sadi, Tập sự theo đúng quy định của Hệ phái, nhằm trưởng dưỡng trên con đường tu học.


Sau lề cầu pháp của hàng Sa di, Tập sự, chư Tôn đức Tỳ kheo đã trùng tuyên lại giới bổn của đức Phật chế định để vững tin trên con đường tu tập giải thoát.
Tại buổi lễ, ĐĐ. Minh Trí đã trùng tuyên giới luật giữa đại chúng, cùng nhau nương pháp giới để tăng trưởng, tấn tu đạo nghiệp, duy trì mạng mạch Phật pháp.
Được biết, hàng tháng vào ngày 14 và ngày 29 âm lịch chư Tăng Hệ phái Khất sĩ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông tổ chức Bố-tát tạo sự hòa hợp trong Tăng đoàn.
Nhân dịp này, Phật tử Tịnh xá Ngọc Giác (Đăk Mil) do ĐĐ. Minh Thông dẫn đoàn, Phật tử Tịnh xá Đức Niệm (xã Đăk R'Moan- Thị xã Gia Nghĩa) do ĐĐ. Minh Trí dẫn đoàn, cùng các Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Đạt đã  câu hội về sớt bát cúng dường đến chư Tôn đức trong ngày bố-tát tụng giới dịp mùa an cư PL.2566. 
Được biết, ba tháng an cư là cơ hội các hành giả tinh tấn tu trì, trưởng dưỡng đạo tâm, tu dưỡng về đạo hạnh.
Thay mặt chư Tôn đức an cư, ĐĐ. Giác Nhường - trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt đã có thời giảng về công đức bố thí cúng dường và chứng minh công đức của quý Phật tử đã phát tâm hộ trì, để chư Tăng yên tâm tu học, trưởng dưỡng đạo tâm.

 
TT. Vườn Tâm