Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng nay, 14/5 Canh Tý, chư Tăng Khất sĩ tại tỉnh Đăk Nông đã trở về Tịnh xá Ngọc Đạt (Tp.Gia Nghĩa) để tham dự lễ Bố tát theo đúng quy định của luật Phật.
Buổi lễ Bố tát dưới sự chứng minh của TT. Giác Hạnh - Chứng minh đạo tràng an cư, trụ trì Tịnh xá Ngọc Thiền (Gia Nghĩa).

Nhân lễ Bố tát hôm nay có các đoàn đã về cúng dường trai tăng: Cơ sở Thiện Nguyện Từ Tâm Gia Lai do Phật tử Ngọc Long(Hai Nguyen) dẫn đoàn, Phật tử Tịnh xá Ngọc Giác (Đăk Mil) do ĐĐ. Minh Thông dẫn đoàn, các Phật tử yêu mến Phật học Vườn Tâm (Bình Thuận) do Sư Giác Minh Chương hướng dẫn đã về tác pháp cúng trai tăng, và phẩm vật dâng cúng Chư Tôn đức về an cư kiết hạ tại nơi đây.
Thay mặt chư Tôn đức an cư, ĐĐ. Giác Nhường - trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt đã chứng minh công đức của quý Phật tử đã phát tâm hộ trì, để chư Tăng yên tâm tu học, trưởng dưỡng đạo tâm.


Ngọc Đạt