Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Hằng năm, sau 3 tháng An cư, chư Tăng Ni Khất sĩ đều tập trung về Giáo đoàn để làm lễ Tự Tứ Tăng. Nhân đó, chư Tôn đức Hệ phái phương tiện giáo hóa hàng tại gia thông qua Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan mùa Báo hiếu.

Năm nay, PL. 2563 – DL. 2019, Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan của Giáo đoàn III sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Chơn – Buôn Hồ, Đăk Lăk, từ ngày 13 đến 16/7/Kỷ Hợi (nhằm ngày 13-16/8/2019).

Để buổi lễ diễn ra trang trọng và trọn nghĩa, chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử Giáo đoàn, kẻ góp công người góp của, trên tinh thần đoàn kết, chuẩn bị ròng rã hơn 3 tháng qua.

Ban Tổ chức cũng đã lên kế hoạch chi tiết chương trình trước đó và họp bàn, sát sao chỉ đạo từng bộ phận để hoàn tất công tác chuẩn bị Đại lễ sắp tới.

Chương trình Đại lễ: