Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Thầy đi để lại nghìn công đức Kẻ ở trông vời vạn tiếc thương

Hàng năm cứ vào ngày 16/7 sau ngày Tự Tứ Tăng và Vu Lan Báo Hiếu của Giáo đoàn, chư tôn đức Tăng Ni nhị bộ Giáo đoàn III long trọng cử hành lễ tưởng niệm đức Thầy Giác An, vị pháp tử của Tổ sư Minh Đăng Quang, nguyên đệ Nhị, phó Tăng chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, tăng Trưởng Giáo đoàn III, bậc thầy khả kính của Giáo đoàn. Đức Thầy, người đã dành cả cuộc đời uy nghiêm giới đức, hạnh đức trang nghiêm, tiếp tăng độ chúng, thành lập đạo tràng, công hạnh viên mãn. Sau lễ Tự tứ tại Ngọc Cát, Phan Thiết, đức Thầy thâu thần tịch diệt trong tư thế kiết già. Quả thật:

Thầy đi để lại nghìn công đức

Kẻ ở trông vời vạn tiếc thương

Cuộc đời và đạo hạnh của đức Thầy là bài học vô ngôn cho hàng đệ tử Tăng Ni Tứ chúng của Giáo đoàn III noi theo tu tập và phụng sự. Nhân Đại lễ Tự Tứ Tăng - Vu Lan Báo Hiếu của Giáo đoàn III tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai, toàn thể Tăng Ni và Phật tử trang nghiêm long trọng của hành lễ Tưởng niệm lần thứ 52 ngày đức Thầy Giác An, bậc ân sư viên tịch.

Ngay sau lời tuyên bố cử hành lễ tưởng niệm, Ban tổ chức cung thỉnh Hoà thượng Giác Tiến tuyên đọc tiểu sử của đức Thầy.

Được biết mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm trong Ban lãnh đạo, Ban tri sự, chư tôn đức Trụ trì các miền Tịnh xá và toàn thể Tăng Ni Phật tử luôn luôn nỗ lực tinh tấn để lập được nhiều thành quả dâng lên cúng dường đức Thầy, Ban tổ chức thỉnh Thượng toạ Giác Duyên, Chánh thư ký Giáo đoàn đọc báo cáo thành quả của Tăng Ni Tứ chúng để dâng lên cúng dường nhân ngày tưởng niệm bậc ân sư của Giáo đoàn.

Trong bản báo cáo có ghi: đức Thầy Giác An thành lập Giáo đoàn III vào năm 1957 là một trong sáu giáo đoàn Tăng, Ni giới Khất sĩ cùng chung sinh hoạt tu tập trong tông môn Hệ phái Khất sĩ. Giáo đoàn III phần lớn hoạt động từ Duyên hải Miền Trung đến Cao Nguyên. Từ khi đức Thầy viên tịch năm 1971 đến nay, dưới sự lãnh đạo của chư Tôn đức, sự sinh hoạt của Giáo đoàn phát triển theo từng năm tháng.

Hiện nay tổng số Tịnh xá, Tịnh thất là 175 ngôi; chính thức là 109 ngôi, Tăng có 66 và Ni có 38; không chính thức là 71 ngôi, Tăng có 39 và Ni có 32 ngôi.

Số lượng Tăng Ni hiện nay có 616 vị, bên cạch đó có 50 Tập sự cả Nam lẫn Nữ. Tăng có 309 vị và 14 Tập sự Nam; Ni gồm có 307 vị và 36 Tập sự Nữ. ngoài ra Tăng Ni trong Giáo đoàn còn được đi học trong và ngoài nước, từ cấp bậc Cử nhân cho đến Tiến sĩ. Có nhiều vị đã tốt nghiệp các cấp bậc trở về tu học và phụng sự Giáo đoàn và Giáo hội từ cấp địa phương đến cấp trung ương.

Trong quá trình sinh hoạt một năm qua của Giáo đoàn III dưới sự hộ niệm của đức Thầy và sự chỉ đạo của chư Tôn đức lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của Tăng Ni và Phật tử, sự hoạt động của Giáo đoàn III sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Kết thừa và tiếp nối đạo mạch Khất sĩ mà đức Thầy Giác An và chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn qua các thời kỳ cho đến hôm nay, con thuyền giáo pháp của Giáo đoàn III được lèo lái vững vàng dưới sự lãnh đạo của chư Tôn đức giáo phẩm trong Ban trị sự Giáo đoàn. Do vậy toàn thể Tăng Ni và Phật tử đảnh lễ khánh tuế tri ân chư Tôn đức lãnh đạo.

Thay lời toàn thể hội chúng đại diện Thượng toạ Giác Nhường cung tuyên khánh tuế chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn. Trong lời cung tuyên, Thượng toạ nêu lên tiểu sử, công hạnh tu tập, năm hạ lạp và những đóng góp của quý ngài cho Giáo hội và Giáo đoàn.

Về phía chư tăng gồm có HT. Giác Hùng –  Giáo phẩm Hệ phái, đệ nhất chứng minh kiêm Trưởng ban Trị sự Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu (Phú Yên); HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Tri sự Thường trực Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tòng (Khánh Hòa); HT. Giác Trong – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước (Khánh Hòa); HT. Giác Trí - Phó Tri sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn (Bình Định); HT. Giác Minh - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà (TP. Đà Lạt); HT. Giác Thành – Phó Tri sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phúc (Gia Lai) và sự vắng mặc của HT. Giác Y, Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn, trụ trì Tịnh xá Ngọc Hải (Khánh Hoà).

Về phía chư Tôn đức Ni có NT. Hiệp Liên -Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III.

Toàn thể Tăng Ni đàn hậu học nguyên noi theo gương hạnh của quý ngài để tiếp tục tu học, phụng sự và hoằng dương giáo pháp Khất sĩ.

Cuối cùng là lời đạo từ của Hoà thượng Chứng minh. Hoà thượng nhấn mạnh mỗi Tăng Ni phải biết cung kính chư tiền bối, bậc trưởng thượng của Giáo đoàn, vì có cung kính mới có thực hành, có thực hành mới có kết quả. Do đó mỗi Tăng Ni, Phật Tử phải làm tròn bổn phận, nghĩa là phải tu học tinh tấn, giữ gìn giới luật trang nghiêm, tránh xa mọi sự xấu ác, thực hành theo giáo pháp của Tổ-thầy, phụng sự và hoằng dương giáo pháp Khất sĩ lan rộng hơn nữa để làm lợi ích cho bản thân và tha nhân. Đó là sự báo ân thiết thực của người con Phật.

Kết thức buổi lễ toàn thể hội chúng Tăng Ni và Phật tử đồng tụng kệ hồi hướng.

Ban TT-TT Giáo đoàn III - Ðạo Phật Khất Sĩ