Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Trong những ngày vừa qua, chư Tôn đức hành giả của 6 giáo đoàn đã có những bước chân không có sự vội vàng, không có mục đích là phải đi cho mau tới, không có từng cái vung tay khi bước đi… Đó là những bước chân khoan thai đi tìm sự giải thoát của các hành giả trong thời thiền hành tại khóa tu giới định huệ lần thứ 28 của Hệ phái Khất sĩ.

Nhấc chân, đưa chân, chạm chân….
Nhấc chân, đưa chân, chạm chân….
Những bước chân nối tiếp những bước chân, những hơi thở nối tiếp những hơi thở. Ánh mắt tĩnh lặng, nhìn mà không thấy, thấy mà vẫn tách biệt với cái mình nhìn thấy
Nhấc chân, đưa chân, chạm chân….
Chậm chạp, hít vào, thở ra… từ từ, nhấc chân, đưa chân, chạm chân….
Chậm chạp, chậm chạp…
Tĩnh lặng, tỉnh giác, mình và thân hoà làm một…
Đây là một phương pháp tu tập mà những hành giả tham gia khóa tu đang thực hành trong các giờ thiền hành.
Người thực tập thiền hành sẽ bước những bước chân khoan thai, chậm rãi, ung dung, môi nở một nụ cười hàm tiếu và lòng cảm thấy an lạc.
Người thực tập thiền hành phải bước những bước chân thật thanh thản, như người thanh nhàn vô sự nhất trên đời. Bao nhiêu lo lắng và phiền muộn đều nên được rũ bỏ trong khi bước những bước chân như thế.
Được biết, trong Khóa tu Truyền thống của Hệ phái, chư Tăng sẽ thực hành 4 thời thiền hành trong một ngày. Mỗi thời kéo dài 30 phút. Đây là giờ thực hành chung cùng đại chúng, nhưng với người tu tập thì việc thực hiện mỗi thời mỗi lúc là điều vô cùng quan trọng.
Những hình ảnh được ghi nhận:TT. Vườn Tâm
Ảnh: Giáo đoàn IV