Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Chiều ngày 4-8 (18-6 Quý Mão), tại Pháp viện Minh Đăng Quang đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm 8 năm ngày viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới.
 

Trung ương Giáo hội tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên

Chiều ngày 4-8 (18-6 Quý Mão), tại Pháp viện Minh Đăng Quang đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm 8 năm ngày viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới.

Tại Giác linh đường, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương cùng chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các Ban Viện Trung ương thành kính dâng hương cúng dường cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên và tụng kinh cầu nguyện đến Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên (1923 – 2015), sinh tại huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Ngài là pháp tử của Tổ sư Minh Đăng Quang, khai sơn Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức – TP.HCM), là giáo phẩm của Hệ phái Khất sĩ – thành viên sáng lập GHPGVN, nguyên Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam, nguyên Trưởng Giáo đoàn IV Hệ phái Khất sĩ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên đã cống hiên trọn đời cho ngôi chánh pháp, là tấm gương sáng cho hàng hậu học, sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Ngài là ngọn hải đăng định hướng cho sự phát triển của Tăng đoàn khất sĩ.

Sau năm 1975, Hòa thượng đã định cư, hoằng pháp tại Hoa Kỳ, thành lập Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới với cương vị Pháp chủ cho đến ngày viên tịch tại Hòa Kỳ, trụ thế 93 năm, 60 Hạ lạp. Nhục thân cố Ngài đã được Hệ phái khất sĩ Việt Nam cung thỉnh về Pháp viên Minh Đăng Quang để làm lễ truy niệm và trà tỳ.

Nguồn: chutichghpgvn.vn