Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Đức Tổ sư có dạy: “Khất sĩ cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ người thiện, để dấu hoa sen không ô nhiễm vào nơi trí óc tâm người,…”. Trên tinh thần ấy, tối nay ngày 28 tháng Giêng Kỷ Hợi, nhân Đại lễ Tưởng niệm lần thứ 65, Hòa thượng Giác Toàn, Trưởng ban Thường trực Hệ phái đã thay lời chư Tôn đức lãnh đạo thực hiện lời dạy của Tổ thầy để giúp cho hoa sen không ô nhiễm lưu vào tâm trí của mọi người.

Trong thời thuyết giảng này, Hoà thượng đã chỉ dạy cho hàng tứ chúng Tăng Ni và nam nữ Phật tử tinh thần của Tổ Thầy qua hình ảnh tìm lại chính mình. Hòa thượng đã dẫn dụ nhiều lời dạy của đức Tổ sư được lưu truyền trong bộ Chơn Lý để giúp cho đại chúng thấy được tông chỉ Nối truyền Thích-ca Chánh pháp. Qua những dẫn dụ giáo pháp ấy, Hoà thượng đã nói lên nền tảng giáo pháp khất sĩ, để từ đó định hướng cho mọi người thấy được đường hướng phát triển giáo pháp và con đường thân chứng giáo pháp ấy.

Con đường thân chứng ấy là tìm lại, soi sáng chính mình qua những lời trích dẫn trong quyển Chơn lý Xứ thiên đường như:

“Cõi thiên đường là cõi lòng trong sạch cao thượng
Cảnh thiên đường là cảnh trí rộng lớn mát mẻ,
Xứ thiên đường là sự thông minh xán lạn đẹp tươi”.

Hay như phải biết buông bỏ vật chất, tích lũy và làm tăng trưởng những thành tựu về tinh thần qua con đường đoạn trừ tham sân si bằng lời dạy:

“Giữ thân trong sạch ấy là xứ Phật
Giữ miệng trong sạch ấy là Pháp Phật
Giữ ý trong sạch ấy là con Phật
Giữ tâm trong sạch tức là đức Phật”.

Qua đó giúp cho đại chúng biết pháp hành đoạn trừ 3 nghiệp xấu ác, phát triển và làm tăng trưởng 3 thiện nghiệp làm cho thân khẩu ý trở nên trong sạch thanh tịnh bằng lời dạy trong quyển Chơn lý Trên mặt nước: “Lời nói của người tu ví như hoa sen, việc làm của người tu ví như lá sen, ý niệm của người tu ví như gương sen. Cả thảy các pháp đều ở trên cao không trung, và không còn phải ô nhiễm nước bùn theo thế sự”.

Để từ đó Hoà thượng chỉ dạy cho đại chúng thấy được lộ trình tu tập để tìm lại được chính mình.

Hình ảnh Tăng Ni, Phật tử Hệ phái trang nghiêm, lắng lòng với "Tìm lại chính mình: Tâm thức đóa sen thiêng":

* Với lòng kính ngưỡng đức Tổ sư Minh Đăng Quang - Khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ VN, Đại đức Thích Chúc Phú - Phó Thư ký tòa soạn Báo Giác Ngộ đã có 30 phút thăm viếng Tăng đoàn, sau thời pháp của Hòa thượng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Đại đức đã chia sẻ về những trăn trở, thao thức trước khi cho ra đời Biên khảo "NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CHÂN DUNG MỘT VỊ ĐỘC GIÁC & HÀNH TRẠNG CỦA TÔN GIẢ MINH ĐĂNG QUANG".

Theo daophatkhatsi.vn