Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tôi nhớ hoài một ông thầy bói vào ngày đầu xuân, người ta tới gõ cửa để nhờ ông bói quẻ đầu năm, ông phán một câu này rất hay.

Tôi muốn bà con mê thầy bói phải xăm câu này :
Bói Tương Lai Không Hay Bằng Tạo Ra Tương Lai.

Có cô đó đi coi cho cô, rồi coi cho chồng, cô dắt theo đứa con mới 3, 4 tuổi, cô hỏi :
-Nó lớn lên làm bác sĩ được hay không ?
Ông thầy bói trả lời :
-Cô hỏi tôi con cô làm bác sĩ được hay không ? Đó là cô đi bói tương lai, nhưng nó không hay bằng cô với con cô tạo ra tương lai. Có nghĩa là bây giờ cô kêu nó học hành cho ok, rồi tương lai chuyện nó làm bác sĩ mới có hi vọng.

Mấy chuyện thầy bà bói toán, tôi hỏi các vị trên đời này có ai khờ như vậy hay không ? Tự nhiên đang vui đi tìm tới thầy bói bấm tay hai ba cái rồi về lo, nếu mà đầu mình tỉnh một chút, mình sẽ thấy thầy bói có vấn đề.
Ông thầy bói nào cũng khuyên năm nay coi chừng kẻ xấu hãm hại. Tôi hỏi bà con đâu cần năm nay, mà năm nào cũng vậy, người hại mình toàn là người xấu, tại sao mình không nghĩ ra ?

“Coi chừng khẩu thiệt thị phi, có giao dịch buôn bán với ai nhớ cẩn thận tranh cãi không nên, coi chừng kẻ tiểu nhân.”.

Tôi thấy câu này coi như trăm năm, năm nào cũng đúng chứ mắc gì Thìn, Tuất, Sửu, Mùi mới đúng. Câu này cũng huề vốn.

“Nhớ ăn ở hiền lành sẽ được thánh thần hộ trì.”.

Tôi thấy câu này cũng đúng luôn. Năm tháng ngày giờ nào cũng phải ăn hiền ở lành, chứ không thì cảnh sát tới còng đầu, giang hồ đến xử sao. Mình cứ sống ăn hiền ở lành thì không có cảnh sát đại ca nào tới kiếm mình.

Vậy mà bao nhiêu người, bao nhiêu bà, bao nhiêu cô, cứ tết tới là xách một cọc tiền đi kiếm thầy để rước cái lo.Tự nhiên gia đình mình đang vui, rồi đi kiếm ông thầy bói cho ổng phán một câu cho teo chơi vậy đó. Các vị nghĩ coi mình có dại hay không ?!!!

Sư Giác Nguyên
(Chép lại bài giảng của Sư) Nguồn Face: Minh Cần