Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Cuộc sống ngắn ngủi khiến chúng ta nghĩ đến điều thiện, làm việc thiện, không ngừng hoàn thiện nhân cách để ít nhiều nâng cao tâm hồn vào thời điểm từ giã cuộc đời.Đó là mục đích của sự sống của chúng ta

Nguyên tắc một:

Biến suy nghĩa thành hiện thực

- Một chân lý xuyên suốt cuộc đời: Tâm thức quyết định vận mệnh.

- Sống hết mình, sống cật cho hôm nay thì sẽ nhìn thấy ngày mai.

- Cái dùi là công cụ hiệu quả để làm việc. Nếu ai cũng tập trung lực vào một điểm như cái dùi thì chắc chắn sẽ hoàn tất được những công việc khó khăn.

Nguyên tắc hai

Suy nghĩ từ nguyên lý đến nguyên tắc

- Nguyên lý, nguyên tắc cơ bản: Đó là cái gì đúng với đạo làm người thì theo. Theo những nguyên lý, nguyên tắc đó sẽ không mắc sai lầm lớn, từ đó không do dự, lưỡng lự, đây là cơ hội dẫn đến thành công.

-Vấn đề càng phức tạp thì phải quay về điểm khởi đầu để nhìn nhận và dựa trên nghịch lý, nguyên tắc chân phương để quyết định.

Nguyên tắc ba

Mài giũa nhân cách và nâng cao tâm hồn

Nếu lòng biết ơn là tiêu đề của hạnh phúc thì sợ thành tâm là tiền đề của tiến bộ.

- Lao động cực nhọc vất vả mang lại thành quả và niềm vui mà nó còn là nền tảng để tôi luyện nhân cách của chúng ta.

Nguyên tắc bốn

Sống với lòng vị tha

- Niết bàn và địa ngục không xa nhau như ta tưởng. Chúng là hai cỏi hoàn toàn giống nhau. Điểm khác nhau là cái tâm của những người sống ở hai nơi đó. Người sống ở cỏi địa ngục là những người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, còn ở Niết bàn là những người có lòng vị tha, luôn sống vì người khác.

- Nỗ lực để đath được còn quan trọng hơn đạt được. Nhân cách và tâm hồn của chúng ta được mài giũa trong những nỗ lực ấy.

Nguyên tắc năm

Hòa hợp với dòng chảy của Vũ Trụ

- Số mệnh và luật nhân quả là hai sức mạnh chi phối cuộc đời của bất kỳ ai. Diều quan trọng là so với số mệnh an bài thì luật nhân quả báo ứng có vai trò điều chỉnh.

- Lịch sử của Vũ Trụ là quá trình vận động tiến hóa phát triển theo chiều thuận từ nguyên sơ đến cuộc sống cao cấp. Con người của chúng ta cũng không thể ngoại lệ.

- Cuộc sống ngắn ngủi khiến chúng ta nghĩ đến điều thiện, làm việc thiện, không ngừng hoàn thiện nhân cách để ít nhiều nâng cao tâm hồn vào thời điểm từ giã cuộc đời.Đó là mục đích của sự sống của chúng ta