Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
3. “Đúng vậy, quá khứ có thể đau buồn. Hãy rút kinh nghiệm, chứ đừng trốn chạy nó mãi.”- Rafiki, phim The Lion King