Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Đừng thấy 1 ai đó bên ngoài vui vẻ, nói cười rồi nghĩ rằng trong lòng họ cũng vui thiệt nên ta hem quan tâm, hem chia sẽ với họ.

Đừng mới tiếp xúc 1 người bên ngoài thấy họ ăn mặc sang trọng, nói nói hay mà tin rằng họ tốt, nghĩ họ thật thà.

Cũng đừng thấy 1 việc gì đó không đúng mà mình nghĩ rằng họ làm sai rồi trách móc, khi ta chưa ở hoàn cảnh của họ hay chưa tiếp xúc hỏi họ thì ta thật sự không biết họ làm vì điều gì.

Muốn hiểu 1 ai đó cần bình tâm, trầm tĩnh xem xét và tiếp xúc 1 thời gian rồi mới hy vọng là mình nghĩ đúng.

Biển và đại dương :

Đừng thấy biển im lặng mà nghĩ lòng đại dương không có sóng

Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương.