Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Câu chuyện giứa Sa-môn Gotama với Bà-la-môn Jāņussoņi:2 vấn đề được đề cập. Sa môn Gotama là bậc lãnh đạo các đệ tử, và đời sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu rất là khó khăn.
Chánh kinh:
Sa-môn Gotama nói lên kinh nghiệm của Ngài khi sống trong rừng núi, đối trị với khiếp đảm cho đến khi thành Phật.
I. Ai có 16 tánh bất thiện, không thể sống trong rừng núi mà không khởi lên sợ hãi. Sa-môn không có những đức tánh ấy, nên sống trong rừng núi không có sợ hãi.
II. Phương pháp Sa-môn Gotama dùng để đối trị sợ hãi và hành trì thiền định.
1. Đối trị sợ hãi.
2. Các đức tánh tu tập.
3. Tu thiền.
III. Sa-môn Gotama chứng được 3 minh và thỉnh thoảng vẫn sống trong rừng núi.
Kết luận: Lời tán thán của Bà-la-môn Jāņussoņi
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng:
 Nguồn: youtube Giảng Pháp - Thiền Viện Vạn Hạnh
Video TT. Thích Hạnh Bình giảng:
Nguồn: youtube Thích Hạnh Bình
Video ĐĐ. Giác Nhẫn giảng, phần 1, ngày 4/10/2021
Video ĐĐ. Giác Nhẫn giảng, phần 2, ngày 5/10/2021
Nguồn: youtube Vườn Tâm Pháp Âm
TT. Vườn Tâm