Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Làng Sāma (Sāmagāma Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị Sakka (Thích Ca), tại Samagama (Xá-di thôn). Tôn giả Ānanda và Sa-di Cunda trình lên Thế Tôn sự kiện, sau khi Nātaputta tạ thế các Ni-kiền-tử bắt đầu tranh cãi nhau. Hai vị khởi lên mong ước sau khi Thế Tôn nhập diệt, sẽ không có sự tranh cãi giữa các đệ tử của Thế Tôn.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn dạy những tranh luận và tăng thượng mạn, tăng thượng giới bổn là nhỏ nhặt không quan hệ. Nhưng tranh luận về con đường mới đưa đến bất an cho đa số.
II. Thế Tôn giải thích 6 căn bản tranh chấp.
III. Thế Tôn giải thích 4  tránh sự.
IV. Thế Tôn giải thích 7 diệt tránh pháp để giải quyết các tranh chấp.
V. Thế Tôn giải thích 6 pháp cần phải ghi nhớ.
Kết luận:
Tôn giả Ānanda tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Siêu giảng ngày 8/2/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 265 năm 2017:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Thiện Thái giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 11/6/2010:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Phước Toàn giảng ngày 31/3/2022:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm