Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Ghaṭikāra (Ghaṭikāra Sutta): Thế Tôn đang du hành ở Kosala, bước xuống đi đến một địa điểm rồi mỉm cười. Trả lời câu hỏi của Tôn giảa Ānanda, Thế Tôn nói địa điểm này trước đây là thị trấn Vebhalinga, là tu viện của Thế Tôn Kassapa, vị này tại đây thuyết pháp cho hội chúng.
Chánh kinh: 
Thế Tôn kể câu chuyện thời Thế Tôn Kassapa về Ghātῑkāra, đệ tử đàn tín của Thế Tôn Kassapa và Jotipāla, người bạn của Ghātῑkāra.
I. Thế Tôn Kassapa có người đàn tín tên Ghātῑkāra, và vị này có người bạn thân tên Jotipāla. Ghātῑkāra, sau nhiều lần khích lệ mới đưa được Jotipāla đến yết kiến Thế Tôn Kassapa. Sau khi nghe pháp, Jotipāla xin xuất gia.
II. Thế Tôn Kassapa đi đến Ba-la-nại, gặp vua Kikῑ nước Kasi, được mời thọ trai và an cư. Thế Tôn từ chối không an cư ở Ba-la-nai, được vua bảo trợ, vì đã nhận lời an cư ở Vebhalinga. Tại đây, có người đàn tín tên là Ghātῑkāra.
III. Thế Tôn tán thán 13 đức hạnh và hạnh nguyện của Ghātῑkāra
IV. Vua Kikῑ tán dương thợ gốm Ghātῑkāra và đem tặng phẩm tặng cho Ghātῑkāra.
Kết luận:
Đức Phật xác nhận thanh niên Jotipāla là tiền thân của Ngài. Tôn giả Ānanda hoan hỷ tín thọ kinh này.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Quyền giảng ngày 22/12/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 21/10/2007:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video ĐĐ. Giác Thống giảng ngày 11/7/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm