Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Makhādeva (Makhādeva Sutta): Thế Tôn trú ở Mithila (Di-tát-la), tại rừng Makhadevamba đến tại một địa điểm, Ngài mỉm cười, Tôn giả Ānanda hỏi lý do, Thế Tôn kể sự tích của vua Mikhādeva và truyền thống của vị vua này.
Chánh kinh:
I. Truyền thống của vương tộc Makhādeva
1. Truyền thống của Makhādeva:
a. Trị vì cho đến khi sợi tóc bạc hiện ra.
b. Trao vương vị cho vị con trưởng, dặn dò giữ gìn truyền thống và xuất gia.
c. Tu tập bốn vô lượng tâm được sanh lên Phạm thiên giới.
2. Truyền thống của người con trưởng vua Makhādeva:
a. Sợi tóc bạc hiện ra.
b. Trao vương vị cho con trưởng, dặn dò giữ gìn truyền thống và xuất gia.
c. Tu tập bốn vô lượng tâm được sanh lên Phạm thiên giới.
2. Vua Nemi, vua cuối cùng: 
a. Vua Nemi đi thăm tam thập tam thiên.
b. Vua Nemi trở về cho đến khi tóc bạc hiện ra.
c. Vua Nemi trao vương vị cho con và xuất gia, tu bốn vô lượng tâm và được sanh Phạm thiên giới.
d. Con vua Nemi là Kalārajanaka không theo truyền thống ấy, truyền thống bị gián đoạn.
4. Thế Tôn xác nhận Makhādeva là tiền thân của đức Phật, Thế Tôn.
II. Truyền thống hiện tại của Thế Tôn, tám chánh đạo.
Kết luận: Tôn giả Ānanda hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tín giảng ngày 25/12/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 244 năm 2017:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video ĐĐ. Minh Khải giảng phần 1, ngày 24/7/2022:
Video ĐĐ. Minh Khải giảng phần 2, ngày 25/7/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm