Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sau những phút giây thiền hành, học pháp, trì bình khất thực… chư hành giả Khóa tu Truyền thống lần thứ 28, đã có những lúc tĩnh lặng để thực hành các phương pháp thiền tập mà chư Tôn đức giáo phẩm chỉ dạy trong các thời khóa học Pháp.
TT. Vườn Tâm